REALIZACJE

 • Lubliniec, Olesno, Wieluń
  Przebudowa pawilonu handlowego materiałów instalacyjnych.
  Wykonano: Roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne.
  2013 2016
 • Zębowice - Budowa budynku Ośrodka Zdrowia
  Wykonano: roboty budowlane, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, roboty drogowe.
  Wartość inwestycji: 1 025 947,67
  2012 2014
 • Opole-Gosławice: Rozbudowa z przebudową budynku OSP
  Wykonano: roboty ogólnobudowlane, wykonanie sieci i instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, infrastruktura zewnętrzna, montaż windy.
  Wartość inwestycji: 2 077 441,45
  2011 2013
 • Mirowszczyźna - Sołeckie Centrum Integracji
  Wykonano: przebudowa budynku, roboty budowlane, wymiana instalacji c.o., wod-kan, przebudowa kotłowni, instalacje elektryczne.
  Wartość inwestycji: 1 215 367,06
  2012 2013
 • Dąbrowa: Zespole Szkół w Dąbrowie
  Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym.
  Wykonano: budowa sali – roboty budowlane, przyłącza zewnętrzne: wod-kan, c.o., elektryczne, kanalizacja deszczowa, instalacje wewnętrzne, roboty drogowe, zagospodarowanie terenu.
  Wartość inwestycji: 3 426 428,03
  2012 2013
 • Bełchatów: Szkoła Podstawowa w Kurnosie Drugim
  Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej.
  Wykonano: budowa sali – roboty budowlane, sanitarne: instalacje wod-kan, instalacja c.o. modernizacja kotłowni, roboty elektryczne, roboty drogowe, zagospodarowanie terenu.
  Wartość inwestycji: 2 122 911,98
  2012 2013
 • Opole: Rozbudowa części szkoły Podstawowej Nr 14
  Przebudowa z rozbudową części szkoły Podstawowej  Nr 14 na potrzeby przedszkola specjalnego Opole ul. Koszyka  21.
  Wykonano: przebudowa szkoły, roboty budowlane, montaż windy, przepompownia ścieków, roboty sanitarne, elektryczne, drogowe
  Wartość inwestycji: 1 214 141,34
  2011 2012
 • Opole: GDDKiA O/Opole
  Rozbudowa budynku laboratorium drogowego GDDKiA Oddział w Opolu wraz z remontem i przebudową budynku obwodu drogowego.
  Wykonano: rozbudowa budynku, roboty ogólnobudowlane, sanitarne, instalacje teletechniczne, roboty elektryczne, zagospodarowanie terenu.
  2011 2012
 • Rudniki: Szkoła Podstawowa w Żytniowie
  Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żytniowie.
  Wykonano: roboty ogólnobudowlane, przebudowa sali gimnastycznej, instalacje sanitarne, elektryczne
  Wartość inwestycji: 1 379 979,95
  2011 2012
 • Działoszyn: Budowa Ośrodka Obsługi Turystycznej
  Wykonano: budowa ośrodka – roboty budowlane, przyłącza i sieci wod-kan, przyłącze elektryczne, instalacje elektryczne i sanitarne, drogi i parkingi oraz zagospodarowanie terenu.
  Wartość inwestycji: 2 538 800,52
  2010 2011
 • Gorzów Śląski: Budowa hali widowiskowo-sportowej
  Wykonano: budowa hali – roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, wyposażenie hali oraz zagospodarowanie terenu.
  Wartość inwestycji: 5 850 265,69
  2009 2011
 • Olesno: Kompleks rekreacyjno-sportowy
  Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – wykonanie krytej pływalni w Oleśnie ul.Wachowska.
  Wykonano: budowa kompleksu – roboty budowlane, roboty elektryczne, roboty sanitarne, roboty drogowe i zagospodarowanie terenu.
  Wartość inwestycji: 12 142 147,32
  2009 2010
 • Zębowice: Hali sportowej i łącznik
  Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły w Zębowicach.
  Wykonano: budowa hali – roboty budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, wyposażenie sali, roboty drogowe
  Wartość inwestycji: 6 905 792,07
  2009 2010
 • Olesno, ul. Sądowa 2
  Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i pomieszczeń dydaktycznych przy Zespole Szkół w Oleśnie ul. Sądowa 2.
  Wykonano: budowa sali – roboty budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie sali, zagospodarowanie terenu.
  Wartość inwestycji: 3 988 611,25
  2009 2011
 • Częstochowa, ul.Kontkiewicza 8
  Budowa budynku mieszkalnego komunalnego.
  Wykonano: roboty budowlane, instalacje elektryczne, sanitarne, roboty drogowe.
  Wartość inwestycji: 6 574 999,68
  2008 2009

Pozostałe

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Olesno

Zakres prac:
Przebudowa z rozbudową budynku biurowego Nadleśnictwa Olesno oraz przystosowanie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby czasowego ich użytkowania jako pomieszczenia biurowe.

Wykonano:

 • Roboty rozbiórkowe i budowlane,
 • drogi i parkingi,
 • ogrodzenie działki,
 • wykonanie fontanny,
 • instalacja wodkan, c.o. wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacja klimakonwektorów,
 • technologia kotłowni i instalacja systemu pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła,
 • kanalizacja zewnętrzna,
 • instalacja elektryczna wewnętrzna i oświetlenia terenu,
 • instalacja sieci teleinformatycznej

OSP Starokrzepice

Zakres prac:
Budowa wiaty drewnianej dla celów rekreacyjnokulturowych przy remizie OSP Starokrzepice.

Wykonano:
Zagospodarowanie terenu przy remizie poprzez budowę wiaty wyposażonej w grill, stoły i ławy oraz budowę ciągu pieszego.

Gmina Zębowice

Zakres prac:
Roboty remontowe budynek komunalny w Zębowicach ul.Opolska.

Wykonano:
Roboty remontowe, wymiana stolarki okiennej i drzwi.

Powiat Kluczborski

Zakres prac:
Likwidacja barier architektonicznych w celu umożliwienia dzieciom niepełnosprawnym poruszania się w pomieszczeniach Przedszkola Socjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku.

Wykonano:
Roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne.

Gmina Zębowice

Zakres prac:
Remont instalacji sanitarnej z zamontowaniem przepompowni ścieków w budynku przedszkola w Zębowicach.

Wykonano:
Roboty remontowe instalacji sanitarnej z zamontowaniem przepompowni ścieków.

Gmina Rudniki

Zakres prac:
Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Rudnikach.

Wykonano:
Roboty ogólnobudowlane, dachowe,wymiana stolarki, malowanie elewacji.