Częstochowa, ul. Małopolska 38

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi.
Wykonano: roboty budowlane, przyłącza sanitarne i elektryczne, instalacje wewnętrzne: c.o., wod-kan, wentylacja, roboty  elektryczne, montaż windy, zagospodarowanie terenu.