Rudniki: Galeria Osobliwości Przyrodniczych i PIT

Przebudowa budynku biblioteki wraz z jego częściową adaptacją na Galerię Osobliwości Przyrodniczych i Punkt Informacji Turystycznej.
Wykonano: roboty budowlane, wymiana instalacji c.o., wod-kan, instalacji elektrycznej, wyposażenie obiektu, podnośnik dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu.
Wartość inwestycji: 1 294 045,72